Scouterna

Nu börjar terminen.

Spårarna startar 9/9 kl. 16.00 Scoutstugan Hartassen.
Upptäckarna startar 16/9 kl. 17.00 Scoutstugan Hartassen.

Utmanare startdatum ej bestämt