Scouterna

Vi ses till hösten. Vi brukar börja första veckan i september. Läs mer här då det närmar sig.

Senaste den 23/8 kommer start-information upp, för då har styrelsen haft sitt planeringsmöte.