Scouterna

Välkommen till ny termin med scouting.

Nu börjar terminsprogrammen komma in på de olika avdelningarnas sidor. Kolla in ditt program.

Du kan börja scouterna när som helst under terminen. Kontakta ledaren och meddela att du vill börja.