Utmanarna 15-18 år

DSC_0420

Meddela ledare om du inte kommer: Fredrik  0730 40 87 66, Mia  0730 53 43 04

Med reservation för ändring!

Vårterminens program

Vinterhajk 14-15/4 11.00 lördag till söndag ca 15.00

Vi ska åka skidor till en stuga som finns efter kyrkstigen. Vi kommer att fördela lite gemensam utrustning mellan oss. Det är golvkallt i stugan. Samling Coop parkeringen kl11.00 eller ring mig för samåkning.

Kostnad 100 kr

18/5

23/4 OBS! Måndag kl.18.00. St Georg firande för hela kåren. Ta med familjen. Se startsidan för ytterligare information.

25/5

2/5 Sista turen på snö

9/5 Kanoten ska lagas

16/5 Knoptavlan och granskott

20/5 Silvertävlingarna Gene Fornby, Ö-vik, se inbjudan Silvertävlingarna2018 kåregen.
Bussen avgår 06.00 från COOP:s parkering.

23/5 Ingen träff

30/5

2/6 11:00 – 3/6 14:00 Gemensam kåravslutningshajk i Bjuröklubb, se inbjudan KÅRHAJK vt18. Mer information finns på startsidan.

 

Foto saknas

Fredric Karlsson

Utmanarledare Äventyrarledare
E-post: bas58fredric@gmail.com
Mobil:
073-040 87 66