Utmanarna 15-18 år

DSC_0420

Meddela ledare om du inte kommer: Fredrik  0730 40 87 66, Mia  0730 53 43 04

Med reservation för ändring!

Vårterminens program
Kommer så snart det är planerat.

Foto saknas

Fredric Karlsson

Utmanarledare Äventyrarledare
E-post: bas58fredric@gmail.com
Mobil:
073-040 87 66