Pulkarace

Härmed inbjuder Skellefteå scoutkår scouter, syskon och föräldrar till Pulkarace 2016.


När

Söndag den 21/2 klockan 10:00

Plats

Erikslidsbacken

Medtag

egen bob, pulka eller madrass, liksom fika, korv, pinnbröd eller liknande

Regler

Man åker två lopp och man ska ha så liten tidsdifferens som möjligt mellan de två åken.

ANMÄLAN

Anmälan öppnar

Den 4/2

Senast

Den 14/2

Var

den här knappen