Hitta till oss

Skellefteå Scoutkår

Scoutstugan Hartassen

Baksidan av Vitberget

Sikta på Boda Borg så finns vi på höger sida av vägen strax efter motionsspåret.

Styrelse

Emmy Halvarsson

Ulf Rosenius

Stugfogde

Ledare på avdelningen Utmanare

Ledare på avdelningen Upptäckare

Ledare på avdelningen Spårare

Ledare på avdelningen Äventyrare