Kåren om Covid-19

19 augusti, 2019 av Henrik Vallström

I fredags gick Folkhälsomyndigheten och regeringen ut med rekommendationer om att inga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare.
Då vi på varje avdelning inte är fler än 25 så kan vi fortsätta med vår verksamhet.
Vi kommer att följa Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer och utifrån det tar beslut om verksamheten. De rekommendationer som finns är att aktiviteter för barn och unga ska fortgå så länge som möjligt. Vi kommer att planera så att så många möten som möjligt förläggs utomhus. I länken, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/, finns Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg. Det använder ledarna för att bestämma om en aktivitet ska genomföras eller inte.
Vi kommer att genomföra riskbedömningar.
Vi vill påminna om att de med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till mötena.
Vi kommer se till att det finns möjlighet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och vatten eller handsprit.