Avdelningar

I vår scoutkår finns det spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare.

De flesta möten sker utomhus. Vill du gå med i en avdelning så kan du kontakta respektive ledare.

Gå med i vår kår och testa scouting

Kom på ett möte och testa scouting. Kontakta avdelningsledaren, så kan de berätta mer.
Programmet för terminen finns att hämta under varje avdelning i den vänstra spalten.

Spårarna för barn 8-9 år

Marcus Åström är kontaktperson för spårarna. Du kan ringa 070-2045952  eller skicka ett mejl till marcus.astrom74@gmail.com

Upptäckare  för barn 10-11 år

Åsa Hägglund Larsson är kontaktperson för upptäckarna. Du kan ringa 070-37 25 256 eller skicka ett mejl till asa@gardsmark.se

Äventyrare  för ungdomar 12-14 år

Fredric Karlsson är kontaktperson för äventyrarna. Du kan ringa 073-04 08 766 eller skicka ett mejl till  bas58fredric@gmail.com

Utmanare för ungdomar 15-18 år

Fredric Karlsson är kontaktperson för utmanarna. Du kan ringa 073-04 08 766 eller skicka ett mejl till  bas58fredric@gmail.com

Rover  för ungdomar 19-25 år

Vi har ett Roverlag. Är du intresserade att vara med så kan du kontakta Kristina Ödling Halvarsson, 070-27 37 684 eller  kristina.odlinghalvarsson@skelleftea.se